Miškovy stránkyObsah:

Narazíte-li na nějaké problémy(nefungující odkazy, gramatické chyby, ...) prosím oznamte mi to.
Valid HTML 4.0! Valid CSS!

Scripty

Zde časem snad naleznete moje shell scripty. Momentálně tu je jen jeden, nebudu sem dávat každou prkotinu, ale časem se ty trivky co každodenně píšu snad rozrostou i o něco hodnotného ;-)

XMLTree

XMLTree je script, který prohledá adresářovou strukturu a pro každý adresář vytvoří soubor XML s popisem daného adresáře. Jeden z možných způsobů využití je seznam CD. K tomuto účelu tento script používám já. Napsal jsem si ještě jeden jednoduchý filtr, který mi dokáže z MP3 vytahat nějaké informace z ID3 tagů. Když oba spojím, dostanu na disku adresářovou strukturu, kde je zapsáno, co na kterém CD mám, můžu je i procházet pomocí prohlížeče podporujícího XML a vidím i ID3 tagy. A když chci nalézt něco konkrétního stačí použít grep ;-) Pro příklad syntaxe uvedu, jak vytvářím svou databázi CD:

xmltree --root mp3-1.xml --style "../mp3.css" --store ~/mp3/mp3-1/ -e mp3toxml --verbose /mnt/cdrom/

Tento příklad předpokládá, že script mp3toxml je v cestě a všechy adresáře existují. Spustím-li dále v adresáři ~/mp3 script následujícím způsobem:

xmltree --root cd.xml --style "./cd.css" --recoff --verbose ./

získám v adresáři ~/mp3 soubor cd.xml v kterém bude seznam uložených seznamů CD a v prohlížeči si budu moci všechna CD procházet.

Podporované volby:

--store cesta Určuje, kam se budou ukládat výstupní soubory. Není-li nic řečeno, budou se ukládat do aktuálního adresáře.
--style cesta Určuje cestu ke stylu, který se použije pro zobrazování XML dokumentů. Nezačíná-li cesta znakem '/' vloží se před každou rekurzi "../". Toto se dá zakázat pomocí volby '--nodescent'.
--nodescent Zakáže měnit cestu ke stylu. Standatrně se před každým vstupem do adresáře přidá k cestě ke stylu "../".
--root soubor Nastaví jméno kořenového souboru(toho, z kterého vedou všechny další odkazy)
--e příkaz Při přidávání souboru se zavolá určený program(při zadávání nelze používat relativní cesty) a výstup se uloží do XML do tagu aditional.
--with-care Zakáže mazání záznamů při aktualizaci. K neplatným záznamům se tak přidá tag removed a nastaví se na yes místo toho, aby se smazaly.
--recoff Vypne rekurzivní volání(zapíše XML pouze pro zadaný adresář, ale nevytváří další v podadresářích).
--string text Nastaví řetězec, který se bude přidávat jako popis k nově přidávaným souborům. Je-li text prázdný(standartně nastaveno), tag info se nepřidá.
--verbose Zapne víc kontrolních hlášek. Všechny se zapisují na chybový výstup.
--help no comment


ProgramInstalaceDokumentaceZdrojáky
XML TreexmltreeTato stránkaJe to shell script!

Technicke informace
HTTP server: Apache
Vase IP-adresa: 44.211.26.178
Následuje povinná reklama serveru. Bohužel, bez ní to nejde. Aspoň do té doby, dokud budou stránky viset na freewebu.